SYSTEM

3 bước đơn giản tiếp cận khách hàng tiềm năng:

Bước 1

Khách hàng sử dụng mobile có kết nối 3G/4G truy cập vào google hoặc các website để tìm kiếm sản phẩm/dịch vụ.

Bước 2

Bixbox thu thập dữ liệu khách hàng thông qua các đường link mà khách hàng đã truy cập.

Bước 3

Bạn có thể kết nối và tư vấn cho khách hàng qua điện thoại hoặc tin nhắn sau vài phút.

Lưu ý:

+ Không thể sao lưu dữ liệu khách hàng để bán cho các đối tác khác

+ Dữ liệu không bị khai thác trùng lặp với các doanh nghiệp sử dụng cùng hệ thống Bixbox

+ Tài nguyên dữ liệu nếu bị khai thác hết chúng tôi sẽ không thể nhận thêm bất kỳ một đối tác nào khác (quyền lợi của người đến trước).