News

  • Những đặc điểm bạn không nên bỏ lỡ từ hệ thống Bixbox
  • 19/04/2018
  • Bixbox là hệ thống thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng theo ngành và theo thời gian thực. Dữ liệu được tổng hợp theo nhóm từ khóa và hoàn toàn tự động Đặc biệtt, Bixbox đang là hệ thống DUY NHẤT trên thị trường target đúng nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng qua […]

  • Giới thiệu dự án BIXBOX
  • 19/04/2018
  • Bixbox là một giải pháp marketing giúp bạn tăng số lượng khách hàng tiềm năng đột biến. Hoạt động dựa trên nguyên lý của một chiếc phễu lọc dữ liệu khách hàng toàn cầu (BIGDATA). Hãy tưởng tưởng: 💭 Khách hàng đang có nhu cầu muốn mua xe ô tô của hãng toyota. Nếu như […]